De Drie Eiken De Klarinet Klaarwater
De Drie Eiken De Klarinet Klaarwater
Dorpsplein 18
3769 VA, Soesterberg
Telefoonnummer
0346-351 402
dedrieeiken@swos.nl
www.swos-dedrieeiken.nl
SWOS SoestIk zou de SWOS niet willen missen
SWOS SoestDe vrijwilligers van de SWOS zijn geweldig!
SWOS SoestIk zou niet weten wat ik zonder klusjesdienst
SWOS moet beginnen
SWOS SoestIk kan actief blijven, er is zoveel te
doen in Soest voor senioren
SWOS SoestDe vrijwilligers van de SWOS zijn geweldig!
MENU

Richtlijnen voor vrijwilligers

Algemene richtlijnen vrijwillig(st)er (SWOS).
De vrijwillig(st)er biedt de cliënt praktische dienstverlening: ondersteuning, informatie of advies maar de cliënt blijft zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

De vrijwillig(st)er staat open voor, en gaat respectvol om met de diversiteit aan normen en waarden en waakt voor discriminatie t.a.v. ras, geslacht, seksuele geaardheid of levensovertuiging.
De cliënt staat centraal; de vrijwillig(st)er voert zijn/haar taak uit maar houdt daarnaast ogen en oren open voor andere vragen of problemen van de cliënt. De sociale aspecten zijn zeker zo belangrijk.
De vrijwillig(st)er bewaakt de privacy van de cliënt; hij/zij spreekt niet met derden over vertrouwelijke informatie en betrekt de cliënt altijd bij de te nemen beslissingen.
De vrijwillig(st)er houdt de hulpverleningsrelatie helder en zuiver; hij/zij bewaakt zijn/haar grenzen en mogelijkheden.
Grensoverschrijdend gedrag van de cliënt (schaarse kleding, dubieuze verzoeken, aanbiedingen of anderszins) wordt altijd gemeld bij de voorzitter van de werkgroep, de ouderenwerker of bij de directeur van de SWOS; dit ter voorkoming van betrokkenheid van de vrijwillig(st)er bij zaken die zijn/haar positie of goede naam in diskrediet zou kunnen brengen.
De vrijwilliger geeft zijn/haar bezorgdheid over de cliënt t.a.v. verwaarlozing, somberheid, verwardheid of agressie door aan het Meldpunt Signalering SWOS (tel: 035 60 23 681, 8.30 -13.30 uur). De ouderenadviseur of coördinator VOS gaat in dat geval op huisbezoek bij de cliënt.

Ter bescherming van de eigen privacy waakt de vrijwillig(st)er voor het verstrekken van persoonlijke gegevens, zoals adres, telefoonnummer, e.d. aan de cliënt.
De vrijwillig(st)er neemt van de cliënt geen geld of geschenken aan, uitgezonderd kleine, in het sociale verkeer, gebruikelijke attenties. Onontkoombaar verkregen gelden worden afgedragen aan de penningmeester van de werkgroep.
Bij meningsverschillen of conflicten tussen de vrijwillig(st)er en cliënt zal de voorzitter van de werkgroep een bemiddelende rol vervullen; indien noodzakelijk wordt de ouderenadviseur, coördinator VOS of directeur SWOS, voor bemiddeling ingeschakeld.
Uiteindelijk neemt de directeur SWOS een adviserende of finale beslissing.
De vrijwillig(st)er wordt uitgenodigd voor deelname aan het regelmatig overleg resp. de vergaderingen van de betreffende werkgroep(en).